Astro

As above, So belove - As within, So without

Shamanistisk Astrologi


Med afsæt i mine studier i Shamanistisk Astrologi, har jeg udviklet et unikt intuitivt kanaliseret astrologisk sprog. Jeg evner at trække de store kollektive energier helt ned i øjenhøjde - helt ned på celleplan! Jeg brænder for at formidle astrologien på en måde, så du både kan høre, forstå og mærke personligt, hvor synkroniseret dit liv her på jorden er, med de store kræfter ude fra rummet. Gigantiske kræfter og energier som dirigerer livets evigt udfoldende spiral af begivenheder, og derigennem både inviterer og nogen gange tvinger dig til at vokse og udvikle dig som både menneske og sjæl. Det er derfor du er her! Du har selv valgt at gå her i livets skole på godt og ondt. Men du blev født ind i livet, som et jordisk menneske med sjæleligt hukommelsestab, så du er tvunget til at gå vejen igennem alle prøvelserne du vokser og bliver stærkere af. Astrologien og dit personlige horoskop er det vejkort du fik sendt med. Du skal bare lære at tolke det og finde krydset, hvor din skat - dit livsformål - ligger begravet. 


Jeg indspiller videoer med min intuituve astrologiske tolkninger af de aktuelle energier flere gange om året, som er gratis for alle at se ved at følge med i min Community Landsby på min YouTube kanal. Jeg sender ligeledes LIVE hele året alle de dage der falder en nymåne og fuldmåne kl. 7 om morgenen. Her guider en smuk meditation ind i den aktuelle energi, som udvikler sig mere og mere til en energetisk aktivering og healing. Det er på kort tid blevet meget populært og omkring 5-800 mennesker mødes nu live i cirklen til disse morgen meditationer, og flere tusinder ser med på replay det første døgn. At følge månerne og deres temaer aktivt hver måned, skaber et kontinuelig bevidst styring med flowet i vores liv. Til hver nymåne sår vi nye frø og sætter intentioner for den kommende cyklus og til hver fuldmåne slipper vi alt det der ikke længere tjener os.


Årets nymåner og fuldmåner 2024

med dato, klokkeslæt og grader


Jeg sender live meditationer præcis kl. 7. alle nedenstående dage

(se også mere under 'Kalender')Januar:

Nymåne i Stenbukken 20,44 gr. den 11. jan kl. 12.57

Fuldmåne i Løven 5,14 gr. den 25. jan kl. 18.53


Februar:

Nymåne i Vandbæreren 20,40 gr. den 9. feb kl. 23.58

Fuldmåne i Jomfruen 5,22 gr. den 24. feb kl. 13.30Marts:

Nymåne i Fiskene 20,16 gr. den 10. marts kl. 10.00

Fuldmåne Eklipse i Vægten 5,07 gr. den 25. marts kl. 08.00April:

Nymåne Eklipse i Vædderen 19,23 gr. den 8. april kl. 20.20

Fuldmåne i Skorpionen 4,17 gr. den 24. april kl. 01.48Maj:

Nymåne i Tyren 18,01 gr. den 8. maj kl. 05.21

Fuldmåne i Skytten 2,54 gr. den 23. maj kl. 15.52Juni:

Nymåne i Tvillingen 16,17 gr. den 6. juni kl. 14.37

Fuldmåne i Stenbukken 1,06 gr. den 22. juni kl. 03.07Juli:

Nymåne i Krebsen 14,23 gr. den 6. juli kl. 00.57

Fuldmåne i Stenbukken 29,08 gr. den 21. juli kl. 12.16


August:

Nymåne i Løven 12,33 gr. den 4 aug kl. 13.12

Fuldmåne i Vandbæreren 27,14 gr. den 19 aug kl. 20.25


September:

Nymåne i Jomfruen 11,03 gr. den 3. sept kl. 03.55

Fuldmåne Eklipse i Fiskene 25,40 gr. den 18. sept kl. 04.34


Oktober:

Nymåne Eklipse i Vægten 10,03 gr. den 2. okt kl. 20.49

Fuldmåne i Vædderen 24,34 gr. den 17. okt kl. 13.26


November:

Nymåne i Skorpionen 9,34 gr. den 1. nov kl. 13.46

Fuldmåne i Tyren 24,00 gr. den 15. nov kl. 22.28


December:

Nymåne i Skytten 9,32 gr. den 1. dec kl. 07.21

Fuldmåne i Tvillingen 32,52 gr. den 15. dec kl. 10.01

Nymåne i Stenbukken 9,43 gr. den 30. dec kl. 23.26
Vil du med mig et spadestik dybere og have adgang til mine tolkninger til hver eneste nymåne og fuldmåne, og mange flere videoer og meditationer end dem der ligger på min YouTube kanal, så tjek mit medlems community ud på linket her


Hjælp mig gerne ved at like videoerne på YouTube og abboner på min kanal, hvis du gerne vil have en notifikation hver gang jeg lægger nyt op. Tak!


Lysets Strømning


I december 2023 guidede jeg for 4. år i træk den populære og stærkt transformerende meditationsrejse Lysets Strømning. Den kan med fordel benyttes i al evighed som en rejse til dybere personlig bevidstgørelse, transformation og healing.

Du finder den på playlisten her:


Du er meget velkommen til at være med enten på min facebookside

Indre Sandhed på min YotuTube kanal

eller i min Community Landsby


De fleste mennesker kender deres stjernetegn, og omtaler sig selv som ex. "jeg er vædder...", hvis de er født imellem den 21. marts og 20. april, som jeg selv. Men dette udsagn fortæller kun hvilket tegn solen stod i, da vi blev født. Mange har svært ved at genkende sig selv i dette stjerntegn, og finder derfor astrologi overfladisk eller alt for genereliserende. Og dertil kommer også den personlige overbevisning om, hvorvidt vores fødselshoroskop og stjernetegn virkelig kan fortælle noget om hvem vi er, eller om det blot er underholdende gammel overtro?!


For mig har det været en personlig interesse og tiltagende passion i mange år, at dykke ned i astrolgien og klart opleve sammenhænge imellem planeternes positioner i det ydre rum og vi menneskers sykrone følelsesmæssige oplevelse på jorden. As above, so belove - som man siger. 


Da jeg blev bekendt med Shamanic Astrology, mødte jeg en helt anden måde at fortolke planeternes positioner på end hidtil, og en helt ny dimension af den astrologiske forståelse åbnede sig for mig. Denne måde at fortolke et fødselshoroskop på, går fuldstændig i tråd med mine spirituelle overbevisninger og mine metoder som lifecoach, spirituel mentor og healer. Alt gik pludselig op i en højere enhed, og jeg kunne begynde at bruge det som et aktivt redskab i mine sessioner med klienter. Jeg kalder det en astrologisk sjælslæsning, fordi jeg med udgangspunkt i mine klienters fødselshoroskop, oplever at åbne clairvoyant op til en højere bevidsthed, hvorfra jeg klart kan læse den enkelte sjæls blueprint for dette liv.


Månen fortæller noget om, hvilken Tribe du kommer fra i tidligere liv, og hvad du er kommet ind i dette liv med. Hvad du har lært at mestre i dine tidligere liv. Dette opleves derfor i barndommen og de unge år, oftest som din hjemmebane og tryghedszone. Det ville derfor være meget mere rammende, at kalde dette for dit stjernetegn, istedet for at henvise til solen. Solen er vores brændstof, og soltegnet siger blot noget om, hvilken type brændstof du kører på. Min måne står ex. i skorpionen, og genspejler meget mere præcist min tidlige kerne som stille, mystisk og dybtfølende, fremfor den frembrusende vædder, som først begyndte at komme til udtryk i mig senere i livet. 


Ascendanten fortæller noget om hvilken livsskole, du har valgt at udforske i denne inkarnation. Dette vil oftest ligge udenfor din comfortzone, og være noget der kræver personlig udvikling og indre fokus at udvikle. Der kommer et tidspunkt midt i livet, hvor vi skal løsrive os fra trygheden i vores velkendte måne og begynde at udvikle vores primære ståsted i ascendanten i stedet for. Mange mennesker kæmper med en usund tilknytning til deres måne, fordi det er velkendt og trygt. Men hvis vi ikke selv formår at løsrive os fra denne tryghed, så bliver det til en afhængighed, og livet vil begynde at tvinge os til at give slip og flytte os mod nye horisonter (Den velkendte 40 års midtvejskrise for mange mennesker). Min ascendant er ex. i vægten, og min livsskole handler derfor om at lære at blive ekspert i at indgå i ligeværdige bevidste nære relationer. Man bliver ikke ekspert uden at have gjort sit forarbejde grundigt, og ofte løbet panden mod muren mange gange på sin vej. Naturens instinkt i os alle, vil dog fortsat drive os i den retning, selvom vi er helt ubevidste om, hvorfor vores længsel i netop den retning er så stærk. 


Venus og Mars fortæller noget om, hvilke feminine og maskuline arketypiske roller du er her for at udforske og integrere på din parforholdsakse - ascendanten/descendanten. Op igennem første del af vores liv, vil vi have en stærk tendens til at projicere disse roller overpå de mennesker vi møder og indgår i relation med. Derfor forelsker vi os ofte i vores modsætning. Vi forelsker os i de sider hos den anden, som fortæller noget om, hvad vi skal udvikle i os selv. Når vi kommer dertil på vores livsvej, hvor vi har integreret både vores indre feminine og maskuline arketype i det inde hellige ægteskab, bliver vi frie til at indgå i relationer der bygger på kærlighed og væren, fremfor mønstre og projektioner. 


Merkur er din kommunikationsplanet, som fortæller noget om hvordan du indtager, omsætter, forstår og formidler ny viden og dig selv i verden. Dette kan være en stor gave at forstå f.eks. i et parforhold eller anden samarbejdende relation, hvis vi kommunikerer som f.eks. ild og vand. 


Dertil kommer alle de store planeter Saturn, Pluto, Uranus, Jupiter og Neptun, som fortæller noget om alle de aspekter der bliver vævet på kryds og tværs i dit unikke puslespil. Hvor er din største læremester, hvor møder du udfordringer, hvor er du en drømmer, og hvor står din krukke med guld for enden af regnbuen?


Hvis du vil lære mere om astrologien og hvordan du læser dit eget horoskop, har jeg lavet en række undervisningsvideoer til mine medlemmer på patreon, som jeg har valgt at dele offentligt. Du kan finde alle videoerne på playlisten her: