Følelser - vores vejviser

Følelser - vores indre vejviser....

Følelser 🔥


En klient kom idag med en frustration over ikke at kunne mærke sig selv. Ikke at kunne mærke sine følelser. Det var hendes klare oplevelse og overbevisning. At hun var lukket og blokeret fra at kunne mærke noget.


Men som vi arbejdede os ned i oplevelsen, blev det klart for hende, at hun faktisk mærker mange følelser, fornemmelser og stemninger dagen lang!
MEN hun bryder sig ikke om de følelser hun mærker i sit liv lige nu, og hun forstår dem ikke rationelt. Derfor har hun helt ubevidst opbygget en evne til at afvise sine følelser og ikke give dem nogen værdi, fordi de ville medføre beslutninger, som vækker frygt og usikkerhed.
Hun har derfor oplevet at føle sig lukket fra at kunne mærke noget. Men hun har selv lukket af, fordi hendes følte virkelighed ikke stemte overens med hendes ønskede virkelighed.


Til gengæld har hun haft mange heftige natlige drømme i en intens periode, som alle kom med et enslignende budskab om at være splittet eller føle sig fastlåst.


Underbevidstheden skal nok finde en vej til at få sine budskaber igennem!

Sessionen i dag foldede sig ud til en dybere undersøgelse af hvad følelser er, som jeg har lyst til at dele til mulig inspiration for andre.~Hvordan opstår følelsernes sansning i kroppen?
~Hvad udløser følelser?
~Kan en følelse være forkert?
~Kan vi styre og kontrollere vores følelser?
~Skal vi nødvendigvis forstå vores følelser for at anerkende dem?
~Er en følelse udtryk for en sandhed i os?
~Kommer en følelse altid med et budskab vi skal handle på?
~Kan følelser opfattes som en indre guide og vejviser?Jeg vil besvare disse spørgsmål ud fra min erfaring og personlige overbevisning!


Følelserne er vores fine kommunikationssystem imellem krop, sind og sjæl. Følelser udløses bl.a. af tanker, oplevelser, sansninger og erindringer som en energetisk/fysisk respons i kroppen. En følelse kan ikke være forkert, da den er en umiddelbar reaktion og et udtryk for, hvad der sker i underbevidstheden i nu’et. Følelser afslører den underbevidste sandhed i øjeblikket. En følelse er dermed i min optik altid udtryk for en dybere sandhed! Det betyder ikke, at den sandhed er faktuel eller rationel, da en følelse sagtens kan udspringe af en illusion. En følelse af frygt, som udspringer af en illusion, gør ikke følelsen af frygt mindre sand, selvom der ikke er reel fare på færde! Fortæl derfor aldrig andre mennesker at det de føler er forkert, men anerkend deres virkelighed.


Vi kan ikke styre eller kontrollere en følelse, men vi kan undertrykke den og forsøge at flygte fra den. Det gør dog kun følelsen mere dominerende under overfladen, da en følelse kun kan forløses, ved at blive følt! Det er hele formålet med følelsen; At rejse sig i kroppen som en sansning, der leverer et budskab fra underbevidstheden til bevidstheden, der skal føles for derefter at blive forløst og ebbe ud igen. Som en bølge der skyller ind over stranden og topper i en krusning, for så at trække sig tilbage og ebbe ud igen. En dybt intelligent mekanisme som sikrer, at vi ikke kan undgå at udvikle os igennem livet, med mindre vi flygter fra vores svære følelser ud i misbrug og selvdestruktiv adfærd på længere sigt.

Så JA, følelser er vores underbevidste intelligente vejviser. Følelser skal ikke nødvendigvis føre til konkret handling, men skal altid føles og integreres i bevidstheden, og inddrages i vores beslutningsproces.


I meditation lærer vi at bevidne vores følelser, mærker dem til fulde, og lade dem transformere uden at agere eller reagere på dem.

Når vi derimod ubevidst fornægter vores følelser, er det oftest fordi de kommer med et vigtigt budskab, som stiller krav om beslutninger, der kan være svære at tage og føre ud i livet, pga usikkerheden ved at bryde ud af tryghedszonen og skabe den nødvendige forandring i livet.

Det er min overbevisning, at vi alle kan mærke følelser, hvis vi ellers er upåvirkede af medicin eller kemiske substanser. Men hvor åbne vi er for at sanse, observere, opleve, forstå, omsætte og integrere vores følelser er vidt forskelligt.


Føler du det er svært at mærke dig selv og dine følelser, så begynd at observere dine stærkeste sansninger og skriv dem ned. Måske det er vrede, afsky, væmmelse osv. Der ligger en følelse i enhver reaktion. Hvor i kroppen mærker du det? Hvad udløste det?

Bliv så langsomt opmærksom på de mindre voldsomme følelser, og vid at alt hvad du mærker er rigtigt! En følelse kan ikke være forkert. Mærker du den, er den der! Hvad mon den vil fortælle dig? Dine følelser er din ven. Don’t kill the messenger!


You must feel it to heal it 💫